STEAMROLLERS: MASZYNY PAROWE

Nowość
Cena detaliczna:
95,00 PLN
Termin wysyłki: 24 godziny
Dostępność: Na wyczerpaniu
 • Opis produktu

Wyobra? sobie, ?e jeste? ameryka?skim potentatem kolejowym dzia?aj?cym kilka lat po zako?czeniu Wojny Secesyjnej. Synonimem tych czasów by?y pr??ne inwestycje w kie?kuj?cy przemys? kolejowy oraz budowa dróg szynowych w ca?ych Stanach Zjednoczonych.

Rzucaj ko?ci? i twórz swoj? sie? po??cze?, ulepszaj lokomotyw? i wyprzedzaj konkurencj? w zdobywaniu najbardziej op?acalnych zamówie? transportowych. B?d? najszybszy i najskuteczniejszy! Zas?u? na miano magnata kolejowego!

SteamRollers: Maszyny parowe to interesuj?ca gra ko?ciana, w której zadaniem b?dzie stworzenie imperium kolejowego i wyprzedzenie konkurencji w zdobywaniu zlece? transportowych!

Wybierz jedn? z dost?pnych ko?ci i zdecyduj si? na jedn? z akcji: narysuj tor na swojej planszy gracza albo przewie? towary pomi?dzy miastami.

Mo?esz te? ulepszy? lokomotyw?, by transportowa? towary na wi?ksze odleg?o?ci albo wybra? kafelek Akcji i skorzysta? z jego unikatowej zdolno?ci. Efektywny rozwój firmy oraz przewóz jak najwi?kszej liczby towarów to klucz do wygranej.

Zawarto?? pude?ka:

 • 200 kart graczy
 • 56 towarów
 • 1 plansza towarów
 • 1 plansza poziomu
 • 1 znacznik pierwszego gracza
 • 7 ko?ci
 • 7 kafelków akcji
 • 6 kafelków zamówie?
 • 5 kafelków pocz?tkowych
 • 1 woreczek
 • 1 instrukcja
Producent: Portal
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 1 - 5 graczy
Projektant: Mark Gerrits
Czas Gry: 30 - 45 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Na wyczerpaniu
Nowość
Cena detaliczna:
95,00 PLN
STEAMROLLERS: MASZYNY PAROWE
Termin wysyłki:
24 godziny
SteamRollers: Maszyny parowe to interesuj?ca gra ko?ciana, w której zadaniem b?dzie stworzenie imperium kolejowego i wyprzedzenie konkurencji w zdobywaniu zlece? transportowych!
Na zamówienie
Cena detaliczna:
80,00 PLN
TERRAFORMACJA MARSA - WENUS
Termin wysyłki:
na zamówienie
Oczy wszystkich spogl?daj? na Wenus.
Na zamówienie
Cena detaliczna:
139,00 PLN
BRIGHT FUTURE PL
Termin wysyłki:
do 14 dni
Bright Future jest rozbudowan? gr? planszowo-karcian?, w której wcielasz si? w rol? Bohatera ocala?ego po nuklearnej apokalipsie. Zawarto?? pude?ka umo?liwia zabaw? na trzy ró?ne sposoby, dzi?ki czemu mo?esz si?...
Na zamówienie
Cena detaliczna:
125,00 PLN
AGRICOLA TORFOWISKO
Termin wysyłki:
do 14 dni
Agricola: Torfowisko jest rozszerzeniem gry Agricola, zdobywcy tytu?u Gra Roku 2009 w Polsce oraz Deutscher Spielepreis 2008 w Niemczech. ?ycie z torfowiskiem w gospodarstwie nie jest proste. Ka?dy gracz rozpoczyna...
Dużo
Cena detaliczna:
35,00 PLN
ŁAP PROSIAKA
Termin wysyłki:
24 godziny
?ap prosiaka to niezwykle wci?gaj?ca gra, w której nale?y wykaza? si? refleksem i sprytem!
Na zamówienie
Polska edycja gry Nations
Cena detaliczna:
239,90 PLN
WOJNA NARODÓW
Termin wysyłki:
do 14 dni
W grze Wojna Narodów ka?dy z graczy b?dzie prowadzi? w?asn? cywilizacj? przez okres od staro?ytno?ci, do epoki industrializacji. Wraz ze wzrostem jej populacji, musi zadba? o jej wewn?trzn? stabilizacj? i...