LALECZKI VOODOO

Cena detaliczna:
19,90 PLN
do 15 dni
Dostępność: Dostępny wkrótce
  • Opis produktu

Szamani i szamanki u?ywaj? tak?e laleczek voodoo aby uzdrowi? lub rzuci? kl?tw? na wyznawc? religii Voodoo, Hoodoo lub chrze?cija?stwa. Wierz?, ?e czar mo?na rzuci? tylko na cz?owieka, który pope?nia z?e czyny.

Podstaw? voodoo stanowi? rdzenne wierzenia ludów zachodnio-afryka?skich (szczególnie Joruba, Kongo, Fulanie) wraz z elementami religii katolickiej i spirytyzmu. Wykrystalizowa?a si? ona na Haiti wraz ze sprowadzeniem w XVII/XVIII w. niewolników z Afryki, którym próbowano narzuca? katolicyzm.
Niewolnicy nie odrzucili swoich rdzennych wierze? ??cz?c je z now? religi?. W voodoo istnieje wprawdzie wiara w Bon Dieu (jednego Boga), nie oddaje mu si? jednak czci. Wyznawcy voodoo uprawiaj? tak?e kult przodków oraz czynnie w??czaj? do swego panteonu ludzi zas?u?onych dla narodu lub lokalnej spo?eczno?ci.

Producent: Albi